Stichting De Kleine Natuur maakt zich sterk voor het behoud van de natuur in en rond de  Vinkeveense Plassen en de waarde die het heeft voor dieren, planten en niet te vergeten: onszelf. 

Dat doen we door zienswijzen in te dienen over het concept ontwerp bestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied.

Dat doen we ook door bij de verkiezingen voor inwonervertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol te kiezen voor kandidaten die de natuur een warm hart toedragen. Zie voor meer informatie: de website van de Maatschappelijke Raad Schiphol

Door de steunbetuiging hiernaast in te vullen helpt u ons dat met meer kracht te kunnen doen. Daarvoor willen we u vragen uw naam, adres, woonplaats en mail adres in te vullen en te verzenden.

Hartelijk dank.

  Uw gegevens hierboven verstrekt zullen enkel gebruikt worden om het gemeentebestuur van De Ronde Venen en de Maatschappelijke Raad Schiphol inzage te geven in de steunbetuigingen aan de Kleine Natuur, en worden verder niet gebruikt of aan derden verstrekt. Door op verzenden te klikken verklaart u hiermee akkoord te gaan.

  Wat zeggen onze ondersteuners over de natuur rondom de Vinkeveense Plassen?
  “De Ronde Venen is een uniek gebied in deze regio. De regio wordt al bedreigd door de vele ontwikkelingen en het Groene Hart is schrikbarend kleiner geworden.  Vanwege de grote landschappelijke waarde en de cultuurhistorische waarden is het van groot belang dit gebied met RUST te laten. Bovendien zijn De Ronde Venen onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Onaanvaardbaar derhalve wanneer dit wordt aangetast door de bouwplannen van de gemeente.”

  “Heel belangrijk dat deze stichting bestaat en de belangen vertegenwoordigt van de natuur!”

  “Het is van groot belang dat vooral in een tijd dat er zo veel natuurlijk landschap in Nederland verdwijnt dat wat er nog is behouden blijft! Het natuurgebied in Vinkeveen is uniek en onmisbaar om het natuurlijk aanzicht van de plassen in stand te houden.”

  Hoe staat het met het nieuwe bestemmingsplan Plassengebied? Lees hier meer.

  Zon en Wind

  Lees hier meer over het standpunt van De Kleine Natuur over de zoektocht naar geschikte locaties voor zonne- en windenergie. Wij verwoorden het in een brief aan wethouder Kiki Hagen van de gemeente De Ronde Venen op 20 oktober 2020.